شیما ملک زاد

تولیدکننده محتوای چندرسانه ای

دیزاینر محتوا

طراحی هویت برند

ادیتور تصویر و ویدیو

شیما ملک زاد

تولیدکننده محتوای چندرسانه ای

دیزاینر محتوا

طراحی هویت برند

ادیتور تصویر و ویدیو

طراحی پوستر

طراحی پوستر تبلیغاتی دارای استانداردهایی است که آنها موجب رساندن اهداف مدیران سازمانها و سفارش دهندگان طراحی پوستر می شود. بعنوان مثال طراحی پوستر تبلیغاتی که شرکت ها به منظور معرفی یک محصول جدید سفارش طراحی می دهند باید دارای شاخص هایی باشد: اعتباری ظاهری (Face validity) ، زیبایی به لحاظ گرافیکی ، استانداردسازی قطع های اطلاعاتی (Chunk information) ، رنگبندی