شیما ملک زاد

تولیدکننده محتوای چندرسانه ای

دیزاینر محتوا

طراحی هویت برند

ادیتور تصویر و ویدیو

شیما ملک زاد

تولیدکننده محتوای چندرسانه ای

دیزاینر محتوا

طراحی هویت برند

ادیتور تصویر و ویدیوبلاگ

بهینه سازی انوع بار شناختی در طراحی محتوای الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی (e-learning)به نوعی از یادگیری اطلاق می شود که محتوای آموزش یا یادگیری از طریق فناوری الکترونیکی ارایه می شود. این محتوا باید به گونه ای طراحی شود که ضمن کاربرپسند بودن سبب نیل یادگیرندگان به یادگیری شود. به واقع چالش اصلی که در طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی چندرسانه ای مانند هر نوع دیگر برنامه ی آموزشی با آن مواجه هستیم،تهیه و تولید درس ها به طریقی است که با فرآیند های یادگیری انسانی سازگار باشد. به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر درس ها، روش های آموزشی باید از این فرآیند ها حمایت کند. از جمله مباحثی که در روانشناسی تربیتی بر اساس دیدگاه خبر پردازی برای حمایت از فرآیند پردازش داده ها در حافظه فعال ایجاد شده است، نظریه بار شناختی است. در بسیاری از دروس روانشناسی، به دانشجویان عدد سحر-آمیز ۷ به علاوه یا منهای ۲ معرفی می شود. نتیجه ی اساسی این قاعده آن است که یادگیرندگان قادرند در یک زمان تنها بین ۵ تا ۹ ماده اطلاعاتی را به خاطر بسپارند. به طور کلی منظور از بار شناختی عبارت است از میزان تلاش ذهنی که برای پردازش اطلاعات یا به خاطرسپاری اطلاعات صرف می شود.از دیدگاه نظریه ی بار شناختی، حافظه فعال انسان هنگام مواجهه با اطلاعات جدید ظرفیت محدودی دارد. در حقیقت، مقدار داده های حسی که ابزار های تکنولوژیکی می توانند ارایه دهند بیشتر از ظرفیت سیستم عصبی انسان برای پردازش است. از این لحاظ باید در طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی چندرسانه ای تا حد امکان بکوشیم که هر سه نوع بار شناختی را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم محتوای برنامه های آموزش الکترونیکی را به شیوه مناسبی طراحی و تولید کنیم.


۲۱ فروردین ۱۴۰۰

محتوای الکترونیکی آموزشی چیست؟

محتوای الکترونیکی دارای مفهومی گسترده است و بطور کلی به هر نوع محتوایی که از طریق رایانه قابل مشاهده و انتقال باشد، محتوای الکترونیکی گفته می شود.

یک محتوای الکترونیکی در ابتدا باید یک الگوی طراحی خوب داشته باشد، که البته در اینجا منظور از طراحی، نقش و رنگ نیست ، بلکه مراحل ساخت مد نظر است و باید طوری طی شوند که ما را به هدف برساند.

دومین ویژگی یک محتوای الکترونیکی خوب رساندن ما به مخاطب هدف است.

  • گاهی هدف حل تمرین بدون حضور شما توسط مخاطب است و اگر محقق شود شما به هدف خود رسیده اید.
  • گاهی هدف از تولید محتوای الکترونیکی آموزشی، یادگیری گام به گام است و اگر مخاطب موفق به یادگیری شود هدف شما محقق شده است.
  • گاهی هدف این است که محتوای الکترونیکی آماده کنید تا به جای پاورپوینت استفاده کنید. اگر این محتوای الکترونیکی بتواند برای شما مفید واقع شود به شما به هدف خود رسیده اید.